Zaštita osobnih podataka

PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Članak 1.

Ovaj pravilnik o zaštiti osobnih podataka agencije Rina Nekretnine, primjenjuje se od 10.01.2023. godine. Korištenjem usluga agencije Rina Nekretnine, korisnik povjerava osobne podatke.
Ovaj pravilnik opisuje koje podatke Rina Nekretnine prikuplja, na koji ih način obrađuje te u koje ih svrhe upotrebljava, kao prava korisnika / klijenata usluga agencije Rina Nekretnine.

Članak 2.

Rina Nekretnine, agencija za nekretnine prikuplja sljedeće osobne podatke:

  • Temeljne osobne podatke: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), adresu e-pošte i broj telefona.
  • Ostale osobne podatke, koje korisnik/ klijent ili treća osoba daje na raspolaganje prilikom zasnivanja radnog ili ugovornog odnosa ili tijekom trajanja rada ili poslovne suradnje, kao što su podaci iz osobne iskaznice, broj tekućeg ili žiro računa, ovlasti potpisivanja ili zastupanja.

Osobni podaci se prikupljaju od korisnika usmeno ili pisanim putem.

Članak 3.

Svrha obrade
Osobni podaci obrađuju se u svrhu pružanja usluga u posredovanju pri kupnji ili prodaji nekretnina sukladno Zakonu o posredovanju u prometu nekretnina, te obračuna plaće za zaposlenika agencije za poslovanje nekretninama Rina Nekretnine, sukladno Zakonu o radu i Zakonu o obveznim odnosima. Osobni podaci obrađuju se u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka.

Naplata potraživanja
Ukoliko sukladno Zakonu o posredovanju prometa nekretninama i Zakonu o obveznim odnosima, Rina Nekretnine zaključi pravni posao, a korisnik / klijent ne ispuni svoju ugovornu obvezu, prikupljene osobne podatke se mogu proslijediti nadležnim tijelima.

Kontakt
Za vrijeme ugovornog odnosa, kao i po prestanku ugovornog odnosa, stupamo sa korisnikom u kontakt preko sljedećih komunikacijskih kanala za koju su dali privolu:

  • e-mail
  • broj telefona
  • društvene mreže (facebook, instagram, linkedin, twitter i sl.)
  • pisano (poštom)

Članak 4.

Osobni podaci načelno se brišu po prestanku ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih sa čuvanjem osobnih podataka, osim u slučaju ako je pokrenut postupak naplate potraživanja ili sudskog spora.

Članak 5.

Svaki korisnik usluga agencije Rina Nekretnine ima pravo podnijeti radi ostvarivanja prava na:

  • Dopunu, izmjenu ili brisanje nepotpunih i netočnih podataka o korisniku / klijentu
  • Obavijesti u svezi obrade osobnih podatka koji se na njega odnose, zahtjev se podnosi elektronskim putem na e-mail: info@rina-nekretnine.hr

Korisnik koji smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno Zakonom o zaštiti osobnih podatka ima pravo podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Članak 6.

Prije prikupljanja bilo kojih osobnih podataka, agencija Rina Nekretnine dužna je informirati korisnika / klijenta čiji se osobni podaci prikupljaju o svrsi obrade u koju su podaci namijenjeni.

Članak 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 10. siječnja 2023. godine i biti će objavljen u poslovnom prostoru agencije Rina Nekretnine, te na službenoj stranici www.rina-nekretnine.hr


U Zagrebu, 10.01.2023. godine